Hasta Hakları Kurul Kararları
31 Ekim 2022

SAĞLIK TESİSİ
İSMİ

BAŞVURU
TARİHİ

BAŞVURU
NUMARASI

KARAR
TARİHİ

KARAR
SAYISI

KURUL KARAR
ÖZETİ

      

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

24.09.14

2014-89

4.11.14

1

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıveSaygınlık Görme Hakkınınihlal edilmediği tespit edilmiştir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

1.10.14

2014-237

4.11.14

2

HastanınHizmetten Genel OlarakFaydalanma Hakkınınihlal edilmediğitespit edilmiştir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

8.10.14

2014-175

4.11.14

3

HastanınSaygınlık Görme Hakkınınihlal edildiği tespit edilmiştir.Ayrıca poliklinik sekreterlerinin Nükleer Tıp Bölümü hastalarının tedavi süreci hakkında bilgilendirilmeleri yönünde öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

13.10.14

2014-224

4.11.14

4

HastanınSaygınlık Görme Hakkınınihlal edilmediği tespit edilmiştir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

14.10.14

2014-262
2014-231

4.11.14

5

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkınınihlal edildiği tespit edilmiştir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

14.10.14

2014-136

4.11.14

6

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği tespit edilmiştir.
Fakat acil servise başvuran hastaların hizmet alma sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla Acil Servise tomografi cihazının temin edilmesi önerilmiştir.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

22.10.14

2014- 313

4.11.14

7

HastanınHizmetten Genel OlarakFaydalanma HakkıveSaygınlık Görme Hakkınınihlal edildiği tespit edilmiştir.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

24.10.14

2014-356

4.12.14

8

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkınınihlal edilmediği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

24.10.14

2014-358

4.12.14

9

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkınınihlal edildiği3/1 oylakarar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

27.10.14

2014-372

4.12.14

10

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği 3/1 oyla karar altına alınmıştır.
* Hastaların bağlı kuruluşlardan hastanelere yönlendirilirken iligli poliklinik sekreterinin yönlendirilen hastane işleyişi hakkında hasta bilgilendirilmesinin yapılması hususunda öneride bulunulmuştur.
* Kamu Hastaneler Kurumu Poliklinik Sekreterleri ve Güvenlik Görevlilerine ZOR İNSANLARLA BAŞEDEBİLME konulu hizmet içi eğitim düzenlenmesi hususunda öneride bulunulmuştur.

ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

10.11.2014

2014-569

04.12.2014

11

Başvuruda Hasta Hakkı İhlali yerine Çalışan Hakkı İhlal edildiği oy birliği ile karar altına alınmıştır.
*Çalışan güvenliğini tehlikeye sokabilecek bu ve bu tür başvuruların Hasta Hakları Kurulunda görüşülmesi kararının hastaya bırakılmaması hususunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE SAĞLIĞI EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3.11.14

2014-435

4.12.14

12

. Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği oy çokluğuyla karar altına alınmıştır.
*Aydınlatılmış Onam Formlarının her bölüme özel olarak ve hastaya yapılacak işlemlerde hastaya özel detaylı bilgiler içeren Aydınlatılmış Onam Formları oluşturulması yönünde öneride bulunulmuştur.

KEMAL NURHAN MANİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

4.11.14

2014-458

4.12.14

13

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği oy çokluğuyla karar altına alınmıştır.
*Mesai saatine uyulmaması hususunda idari yaptırım uygulanması önerisinde bulunulmuştur

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ

6.11.14

2014-508

4.12.14

14

Hastanın Saygınlık GörmeHakkının ihlal edilmediği tespit edilmiştir.
*Hasta Hakları Kurulunda somut delilleri olmayan başvuruların kurulda görüşülmemesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE SAĞLIĞI EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

15.11.214

2014-845

4.12.14

15

Hastanın Hizmetten Genel Olarak
Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği
oy çokluğuyla tespit edilmiştir.
*Hastaların hastane işleyişi hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmelerinin yapılması hususunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE SAĞLIĞI EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

20.11.14

2014- 1154

4.12.14

16

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.
*Hastaların diş hastanesinde hekim işleyişleriyle ilgili bilgilendirmelerinin yapılması hususunda öneride bulunulmuştur.(Muayeneci Hekim, Tedavici Hekim v.b.)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

30.10.14

2014-398

7.01.14

17

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkınınihlal edilmediği 3/1 oyla karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

13.11.14

2014-758

7.01.14

18

Hastanın Bilgi AlmaHakkının ihlal edildiği 3/1 oyla karar altına alınmıştır.
*Ayrıca öğretim üyesi muayene randevularının değişmesi durumunda ilgili sekreter tarafından hastaya bilgilendirme yapılması konusunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

18.11.14

2014-971

7.01.14

19

HastanınHizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkınınihlal edilmediği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

25.11.14

2014-1432

22.01.14

20

Hastanın Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkının ihlal edilmediği oy çokluğuyla karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR ÖZEL MAVİ AY GÖZ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ

13.01.15

2015-1112

22.01.14

21

Hastanın Bilgi Alma Hakkının ihlal edildiği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

13.01.15

2015-1210

22.01.14

22

Hastanın;
*İnsani Değerlere SaygıGösterilmesi Hakkı
*Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı nın ihlal edildiği 4/1 oyla tespit edilmiştir.
Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
Başvuruya istinaden kurul aşağıdaki başlıklarda önerilerde bulunmuştur:
1)Hasta mahremiyetine özen gösterilmesi
2)Doğum salonununda hasta-çalışan güvenliği açısından yeniden düzenlenmesi
3)Hekim odasının doğum salonuna yakın bir yerde düzenlenmesi
4)Doğum Salonuna özel Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının görevlendirilmesi
5)Doğum defteri kaydının amacına uygun tutulması ve doğumu yaptıran tüm personelin adının yazılması
6)Doğuma alınan her hastanın hekim ve ilgili ebe/hemşire tarafından fizyolojik ve psikolojik açıdan risk durumunun değerlendirilmesi.
7)Doğuma alınan hastaların doğumunun başlama ve bitiş saatinin hekime bildirilmesi
8)Acil Poliklinikleri-servisler ve doğum salonu olmak üzere 2 ayrı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının görevlendirilmesi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

26.12.14

2014-5859

10.02.15

23

Hastanın Bilgi Alma Hakkının ihlal edildiği 3/1 oyla karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

18.02.15

2015-8024

26.02.15

24

Hastanın Hekim Seçme Hakkının İhlal edildiği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.
*Kurul tarafından kör nokta kalmaksızın kameraların yerleştirilmesinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi ile ilgili öneride bulunulmuştur.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ

19.02.15

2015-8541

26.02.15

25

Hastanın çocuğu ile ilgili Bilgi Alma Hakkının ihlal edilmediği belgelerin incelenmesi sonucunda oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

25.02.15

2015-9830

4.03.15

26

Hastanın Sağlık Hizmetlerinden faydalanması nedeniyle oy birliğiyle Hasta Hakkı İhlali yoktur kararı alınmakla birlikte Hasta Hakları Kurulu tarafından sağlık çalışanına yapılan şiddetin kabul edilemeyeceği karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

26.02.15

2015-10015

4.03.15

27

Hastanın poliklinik muayenesinde muayene saatinin başvuruya konu olan hastaya ait olması nedeniyle hasta hakları kurulu tarafından oy birliğiyle Hasta Hakklı İhlali yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

9.02.15

2015-6018

12.03.15

28

Hasta Hakları Yönetmeliği Madde-8 Sağlık Kuruluşunu Seçme Değiştirme Hakkı ve Madde-25 Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı gerekçesiyle 3/1 oyla Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

10.02.15

2015-6222

12.03.15

29

Eğitim Araştırma Hastaneleri Poliklinik Hizmetleri, ilk başvuru, bölümün asistanları, yan dal uzmanları tarafından özgeçmiş ve anamnez alınarak bölümün hocası tarafından değerlendirilmekte ve muayenesi tamamlandığından dolayı Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

3.04.15

2015-19422

9.04.15

30

Hastanın danışma biriminden doğru yönlendirildiği, heyet birimine başvurduğunda, hastanın 8 ay öncesinde hayata girdiğinin, heyet sonucunun hastaya tebliğinin ve sonraki tedavi süreçleri araştırılmadan hastanın ağrısı nedeniyle direk hekime yönlendirildiğinden 5/1 oyla Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edildiği kararı verilmiştir.
Ayrıca, ilgili hastaneye heyetten çıkan raporların kişiye tebliğ edildiğine dair kayıtların tutulmasıyla ilgili öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

5.03.2015

2015-11944

24.04.2015

31

Hastanın tüm hizmetleri almış olması nedeniyle,Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hastannın Hizmetten Genel olarak Faydalnma Hakkının İhlal edilmediği kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

5.03.2015

2015-12119

24.04.2015

32

Hastanın vermiş olduğu tahlil barkoduna göre tahlil sonucunun verildiği anlaşıldığından Hasta Hakları Kurulu tarafından 3/1 Oy ile Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

30.03.2015

2015-18090

8.05.2015

33

Hastada oluşan diş kırılması,diş çekimleri sırasında olan bir komplikasyon olması ve bu komplikasyonun hastaya diş çekiminden önce bilgilendirilmiş rıza formu ile anlatılarak imza karşılığı bilgilendirildiği anlaşıldığından Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.Hasta Hakları Kurulu tarafından ilgili hastaneye hastalara sunulan Bilgilendirilmiş Rıza Formlarının 12 punto yazı karakterinde olması ,işlem yapılacak dişe ait bilgileri içerir Bilgilendirilmiş Rıza Formu düzenlenmesi hususunda öneride bulunulmuştur

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

16.04.2015

2015-22799

8.05.2015

34

Hasta kendi yükümlülğünde bulunan ,kayıt yaptırmdan ayrılmasıyla hizmetin tam alındığına dair kayıtlı belge bulunamamasına sebebiyet verdiğinden Hasta Hakları Kurulu Tarafından 4/1 oy ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE DEVLETHASTANESİ

28.04.2015

2015-25216

29.05.2015

35

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalandığısunulan sağlık hizmetindenhasta yakınının onayı ilevazgeçtiği gerekçesiyle Hasta Hakkı İhlali Yokturkararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLETHASTANESİ

20.08.2015

2015-46210

20.08.2015

36

Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı, Bilgilendirme Hakkı ile Saygınlık Görme Hakkının ihlal edildiği tespit edilmiştir. 1- Hasta triajının mevzuata uygun yapılması 2-Yapılan triaja uygun süreç izlenmesi( Sarı ve kırmızı alan hastaları yönlendirme refakatinde tedavi göreceği bölüme, gözlem odasına v.s. götürülmesi ) Mevcut uygulamaya göre acil muayene odasında tedavi evraklarının ve serumlarının verilerek gözlem odasına götürülmemesi, tedavide kullanılacak malzemenin tedavinin uygulanacağı bölümde tutulması (örn; gözlem odası ) ve orada uygulanması.Tedavi orderının ya e-order şeklinde bilgisayardan gözlem odasındaki hemşirenin bilgisayarına sistem üzerinden aktarılması ya da yönlendirme elemanı ile gönderilmesi. Veya muayene odasında damar yolu, serum takılması gibi her türlü işlemin tamamlanıp hastanın gözlem odasına yönlendirilmesi 3- Personelin mevzuatta belirlenmiş olan kıyafetleri giymeleri, kimlik kartlarını taşımaları 4- Acil Servis sorumlu hekimine bağlı olarak şirket elemanlarının ( yönlendirme, temizlik, güvenlik gibi) koordinasyonunu sağlayacak sürekli Acil Servis ve personellerini takip edecek bir koordinatörün görevlendirilmesinin önerilmesi uygun görülmüştür.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

10.09.2015

52693

1.10.2015

37

Hastanın hastaneye başvuru nedeni, doktora itiraz etmeden koltuğa oturması, aciliyeti olmayan bir işlemin yapılmış olması, ilgili hastane tarafından kullanılan rıza formunda simantasyonla ilgili bölümün yer almaması gerekçesiyle 3/2 oyla Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

27.08.2015

49850

8.10.2015

38

Bakanlığımız 2010/73-80 sayılı genelgesinde "Çocuklar, yaşlılar,özürlüler,harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü özellikle dikate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar belirlenmiştir.Hastaya poliklinikte öncelik sırasıyla ilgili gerekli bilgilendirilmenin sekreter tarafından yapıldığı hastanın muayenesinin sağlandığı, hekim ve poliklinik sekreterinin Bakanlığımız Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesine uygun davrandığı gerekçesiyle oy birliğiyle Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

4.09.2015

51632

8.10.2015

39

Hastanın başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı biryaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmesi bir hasta sorumluluğudur.Hastaya sekreter tarafından poliklinik kurallarının anlatılmasına rağmen hastanın sağlık kuruluşunun koymuş olduğu kurallara uymaması gerekçesiyle 3/1 oyla Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

18.09.2015

54328

15.10.2015

40

16.00-24.00 saatlerinde görevli diş hekiminin söz konusu hastane tarafından yayınlanan 5988609-903-07-01 sayılı Personel ve Hastalardan Alınan Öneriler, Eleştiriler ve Geri Bildirimler Hakkındaki İç Tamiminin 5. Maddesine (Kron-köprü veya dolgu düşmesi ile çok aşırı yoğunluk yoksave tıbbi bir kontrendikasyon bulunmuyorsa hastalara geçici veya daimi simantasyon veya geçici dolgu uygulanacaktır.) aykırı hareket etmiş olması nedeniyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliğiyle Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma ve Saygınlık Görme Hakkının ihlal edilidği kararına varılmıştır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

20.11.2015

64931

3.12.2015

41

Hastanın 04.11.2015 tarihindeki muayene düzenlenen tedaviyi uygulamadığı, tedaviyi yarım bıraktığı, hekimin talimatlarına uymadığı anlaşılmış olup, 19.11.2015 tarihinde hekimin hastayı muayene etmesi ve gerekli tedaviyi reçete şeklinde düzenlemesi edeniyle hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkının ihlal edilmediği kararı alınmıştır.Alınan bilgilerde Saygınlık Görmediğine dair bir bulguya rastlanılmamıştır.Ayrıca hastanın hekimi tehdit ettiği de tespit edilmiştir. Böyle durumlarda, sağlık çalışanlarının ve diğer hastaların güvenli bir ortamda çalışması, sağlık hizmeti alması açısından ilgili hastanenin gerekli tedbirleri (Beyaz Kod Uygulaması) yönünde Hasta Hakları Kurulu tarafından öneri olarak sunulmuştur.

ESKİŞEHİR GÖZ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ

26.11.2015

66019

3.12.2015

42

Hasta Hakları Kurulu tarafından Eskişehir Göz Hastalıkları Dal Merkezi tarafından düzenlenen Rıza Formunda"Uygulama esnasında fotoğraf veya video görüntülerinin alınabileceği ve bunların eğitsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini anladım ve bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum . İstemiyorsanız lütfen cümlenin üzerini siliniz" ibarenizin onam formundan çıkarılması, Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 21.Mahremiyete Saygı Gösterilmesi gereğince poliklinik içerisinde hsat muayenesine ait görüntülü ve sesli kayıt alınmaması, Rıza Formlarında her sayfa için hastadan imza alınması yönünde öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR ÖZEL TSG ANADOLU HASTANESİ

17.11.2015

64122

10.12.2015

43

Diğer hastanelerde olduğu gibi Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesinde de fizyoterapistler Fizik Tedavi Uzmanlarının hastaya Özel düzenlemiş olduğu Fizik Tedavi uzmanının tedavisini kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak hastanın hekimin Tedavi şeklinden memnun olduğu anlaşılmıştır. - Hekimin hastaya teşhis koymak amaçlı MR sonuçlarını değerlendirerek Fizik Tedavi Seanslarını F80 hekimin hastaya ait MR rapor sonucunun uzun süreli raporla uygunluk göstermediği kararına J1ardığı anlaşılmıştır. -Poliklinik odasında hasta-hekim arasında geçen diyalogların herhangibir kanıtının bulunmaması nedeniyle oy birliğiyle; Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ

25.11.2015

65645

24.12.2015

44

Hasta Hakları Kurulu tarafından hastaneden gelen belgelerin incelenmesi sonucunda, hastanın randevusunun olduğu saat aralığında hasta yoğunluğu tespit edilmemesi,hastanın uzun süre bekletilmesi,hastaya ultrason çekim süreciyle ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oy birliği ile Hastanın Hizmetten Genel Olarak Faydalanma ve Bilgilendirme Hakkının İhlal edildiği Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmıştır.Hasta Hakları Kurulu tarafından ilgili hastaneye Ultrason Poliklinik başlangıç saatinin daha erkene örneğin saat 08:00'e alınması poliklinikteki hastaların birikmesinin önüne geçeceği ve olası gecikmeler sebebiyle randevu süresi uzayan hastaların uygun yöntemlerle aktif bir şekilde bilgilendirilmesinin uygun olacağının tavsiye edilmesine kurul önerisi olarak karar verilmiştir.

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ

25.12.2015

72212

12.01.2016

45

Başvuruda bahsi geçen söz konusu kişinin yaşlı olan annesiyle Fizik Tedavi Polikliniğine ilk muayenesine 14.12.2015 tarihinde birlikte geldiği, doktorun istemiş olduğun tahlilleri ve kemik ölçümlerini yaptırarak daha sonrasında 10 günlük kontrol süresi içerisinde 24.12.2015 tarihinde çıkan sonuçları göstermek üzere polikliniğe tekrar geldiği, o gün doktorun heyette görevli olması nedeniyle sonuçları gösteremediği 25.12.2015 tarihinde yeni bir kayıt yaptırarak sonuçları göstermek istemesi poliklinik sekreterinin hastanın olup olmadığını sormadan yeni kayıt açması, kayıtın yeni bir muayene ve müdahaleli, adli ve riskli bir işlem olmaması sadece bilgi amaçlı görüşülebilecek bir konu olması ve hastanın talebi karşısında hastaya açıklayıcı ifadede bulunulmaması, yaşanan diyologtaki iletişim eksikliği nedeniyle hastanın Hasta Hakları Kurulu tarafından 4/1 oy ile Saygınlık Görme Hakkının İhlal edildiği kanaatine varılarak hasta hakkı ihlali vardır kararı alınmıştır. Hasta Hakları Kurulunda görüşülen dosyaların daha sağlıklı incelenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilgili mevzuatlarda belirtilen yerlerde kamera bulundurulması ve kayıt altına alınması, özellikle bütün polikliniklerin kapısını gösterir şekilde koridorlardaki kameraların sayılarının attırılması,hastane çalışanlarının hasta ve yakınlarıyla iletişimde daha hassas davranması yönünde Hasta Hakları Kurulu tarafından öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

22.12.2015

71255

25.01.2016

46

Hasta hakları Kurulu tarafından başvuru dosyasının incelenmesi neticesinde, kronik ve kalıcı Alzheimer ve Demansa sahip hastaya hekim tarafından gerekli tetkik ve konsültasyonların istendiği, hastaya KOAH ile ilgili akut atak tedavisi ile her türlü gerekli tıbbi tedavinin yapıldığı , hekimin hastayı palyatif tedavi için yönlendirdiği hasta yakınlarının tedaviyi kabul etmeyerek hastayı eve götürdükleri anlaşılmış olup, ayrıca başvuru sahibinin sigara içilmesi konusundaki iddiaları karşısında herhangi bir kanıta rastlanmamış olması nedeniyle oy birliği ile hastanın Saygınlık Görme ve Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Haklarının ihlal edilmediği kanısına varılmış ,Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

5.01.2016

2016-308

4.02.2016

47

Başvuruyla ilgili olarak Hasta Hakları kurulu tarafındanhastanın rahatsızlığının ağır bir rahatsızlık olmaması ,mühür onayı konusunda bilgilendirme eksikliği olsa bile bunun hastanenin yoğunluğu sebebiyle makul karşılanabileceği kanaatine varılarak oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.Ayrıca Hasta Hakları Kurulu tarafından ilgili hastanede çalışan hekim,poliklinik sekreterive sağlık çalışanlarına hasta-çalışan iletişimi konusunda eğitimlerinverilmesinin uygun olacağı hususunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

14.03.2016

2016-14941

24.03.2016

48

Hastanın saat 13:00 'deki randevusu olmasına rağmensaat 16:00'dadeğerlendirmeye alınması bu süre zarfında bekletilmesi,i lgili Diş Protez Uzmanının diğer hasta larla yaşamış olduğu sıkıntıları bahsi geçen hastaya yansıtmış olması kanaatine varılması nedeniyle Hasta Hakları Kurulu tarafından 4/1 oy ile hastanın Saygınlık Görme Hakkının ihlal edildiği kararı alınmıştır. Ayrıca ilgili hastanenin poliklinikteki hastaların tahmini bekleme sürelerinin aşılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınarak psikolojik stabilitesinin bozulduğunu ileten çalışan personelin göreve devam etmemesi, yerine farklı tedbirlerin alınması konusunda öneri sunulmuş ve bu konuda personele eğitim verilmesi tavsiye edilmiştir.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

22.04.2016

2016-23308

9.05.2016

49

Hasta Hakları Kurulu Tarafından , hekimin hastanın polikliniğe girdiğinde gerekli ilgiyi göstermediği ,açıklama yapmadığı kanısına varılmıştır.Hekimin Diş rahatsızlığı ile ilgili hastanın daha önce aldığı tedavileri bilmesine rağmen gerekli müdahaleyi yapmadığı, tedavinin kurumda yapılabilecek olmasına rağmen hastayı ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesine kurum dışına sevk ettiği, oysa hastanede Çene Cerrahisi Uygulamalarının yapıldığı anlaşılmıştır. Hekimin yönlendirdiği ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bu uygulama için randevu sürelerinin uzun olduğu bilinmektedir. Hekimin müdahale etmediği dişe aynı kurumdan başka bir hekimin müdahale edip tedaviyi gerçekleştirdiği ve antibiyotik tedavisi verdiği tespit edilmiştir.Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmıştır. Hasta Hakları Kurulu tarafından hekimin bu tarz uygulamalarının devam edip etmediği idarece takip edilmesi aynı tavrın devam ettiği görülmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilmiştir.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

18.05.2016

6251

2.06.2016

50

09.05.2016 tarihinde Hasta Hakları Kurulunda görüşülen ve Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınan (22.04.2015 tarihli ve 23308 nolu şikayet başvurusu) ile ilgili olarak çalışan hekimin 09.05.2016 tarih ve 49 sayılı Hasta Hakları Başvuru Sonucuna ve karara itirazı Hasta Hakları Kurulunda, itiraz dilekçesinde belirtilen deliller de değerlendirilerek görüşülmüş olup oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmış ve kurul kararında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

16.05.2016

2016-27568

16.06.2016

51

Hastanın başvurusu Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, hastanın 16.05.2016 tarihindeki 09:30'da gelmesi gereken randevusuna kurumun kurallarına uymayarak saat 09.53'te geldiği randevusuna gecikmesi nedeniyle bir sonraki hastanın muayeneye alındığı, kendilerine de sekreter tarafından biraz bekletilip muayeneye alınacağının bildirildiği, buna rağmen hasta ve yakınının kurumun kurallarına uymamaya devam ederek hatta hakaret ederek yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve bundan dolayı konuyla ilgili olarak ilgili hekim tarafından Beyaz Kod verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca aile üyelerinin ayrı ayrı verdikleri beyanlarda tutarsızlık olduğu, gerçeği yansıtmadığı, hasta ve yakınlarının bu tavırlarına rağmen hastane tarafından ilgili prosedürün işletilip hastanın başka bir hekime muayenesi sağlanarak mağduriyetinin giderilmesi nedeniyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır. Hastanın 09.05.2016 tarihindeki randevusuna saat 13.30’değil saat 14.30’da geldiği ve hastanın saat 15.11’de hastaneden ayrıldığı tespit edilmiştir. Beyaz Kod uygulamalarında hastanede çalışan tüm personelin (taşeron firma dâhil) kapsam içine alınması sadece sağlık personeliyle sınırlı kalmaması talebini içeren yazışmaların ilgili makamlara yapılması tavsiye edilmiştir.

ESKİŞEHİR DEVLETHASTANESİ

7.06.2016

2016-32344

14.07.2016

52

Hasta Hakları Kurulu tarafından , nöbet değişimi sırasında hasta yakını ve nöbeti devralan doktor arasında yaşanan tartışmanın Acil Servis işleyişindeki aksaklık sebebiyle oluştuğu anlaşılmaktadır.Hasta yakınının ifadesinde belirttiği hakaret içeriklerinin yaşanıp yaşanmadığı konusunda net bir kanıta ulaşılamamıştır.Hasta yakınının iddiasındaki olayın yaşanmış olması durumunda bile ortada hiç bir şey yokken böyle bir söylemle karşılaşılması mümkün olmadığından hasta yakınının da tahrik edici ifadeler kullanabileceği kanaatine varılmıştır.Her ne kadar kurumun işleyişinde aksaklıklar yaşansa da hasta yakının kurumun kurallarına uyması gerekmektedir Hasta Hakları Kurulu tarafından 3/2 oy ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.Ayrıca Hasta Hakları Kurulu tarafından hastane yönetimine aşağıdaki hususlarda kurul önerisi sunulmuştur.1. Acil Servislerde nöbet devirleri esnasında yapılması istenen kayıt yenileme işleminin hasta veya yakını tarafından değil, başka bir yöntemle örneğin hasta yönlendirme elemanları tarafından topluca kayıt biriminde yenilenmesi veya acil servis sekreterinin bu konuda yetkilendirilerek servis içinde yapılmasının bu tarz olayların önüne geçeceği kanaatine varılmıştır. 2. Güvenlik görevlilerinin görev kayıt defterlerinin tutulmasında sadece darp cebir olayları açısından değil şikayete konu olabilecek sözel tartışmaların da kayda geçirilmesi konusunda yönetimin gerekli tedbirleri alması gerektiği kanaatine varılmıştır.

ÖZEL ESKİŞEHİR TSG ANADOLU HASTANESİ

10.10.2016

2016-53415

03.11.2016

53

Hastanın polikliniğe müracaatı sırasında kurumun kurallarına uymadan randevusuz olarak ve başhekim refakatinde gelmesi, kayıt yaptırmaktan imtina etmesi, hekimim hastaya yapmış olduğu tedavi ve muayeneye yönelik önerilere uymamış olması nedeniyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
Hasta Hakları Kurulu tarafından Hastaların başvurularında (İlk muayene, sonuç gösterme, kontrol muayenelerinde)hastaneden randevu almaları konusunda tavsiyede bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

01.12.2016

2016-64341

05.01.2017

54

Hastanın yapmış olduğu başvuru, Hasta Hakları Kurulunda söz konusu başvuruya ilişkin hekim ve yardımcı sağlık personelinden konuyu aydınlatıcı cevabi yazıların bulunmaması nedeniyle, hastanın beyanı esas alınarak görüşülmüş ve oy çokluğu ile Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmıştır.
Ayrıca Hasta Hakları Kurulu tarafından ilgili hastaneye Hasta ve Hasta Yakınlarının veya sağlık çalılaşanlarının karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili güvenliğin sağlanması ve yaşanacak olayların kayıt altına alınarak delil teşkil etmesi hususunda kamera sistemiyle güçlendirilmesi konusunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

09.12.2016

2016-66050

05.01.2017

55

Hastanın polikliniğe müracaatı sırasında yaşamış olduğu olayla ilgili olarak hastayla yapılan konuşmanın Tıbbi Endikasyon ve işlemin sürecine ilişkin bilgi verme amacına yönelik olması nedeniyle oy çokluğu ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır
Ayrıca Hasta Hakları Kurulu tarafından ilgili hastaneye Hasta ve Hasta Yakınlarının veya sağlık çalılaşanlarının karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili güvenliğin sağlanması ve yaşanacak olayların kayıt altına alınarak delil teşkil etmesi hususunda kamera sistemiyle güçlendirilmesi konusunda öneride bulunulmuştur.

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ

14.07.2017

2017-41212

11.08.2017

56

Başvuru Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliğimin ilgili maddelerine göre görüşülmüşolup,uygulamada Sağlık Kurulu Raporlarında Hastanın Hekim Seçme Hakkı bulunmadığından,oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLETHASTANESİ

16.08.2017

2017-48683

14.09.2017

57

Şikayet başvurusu, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda kamera kaydı görüntüleri ve görgü tanığı kişilerin verdiği bilgiler ışığında, Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali (Saygınlık Görme Hakkı) Vardır kararı alınmıştır.
Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.maddesinde "Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personelin hastalara ve yakınlarına güleryüzlü şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır."hükmü bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

10.10.2017

2017-58141

18.10.2017

58

Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, hastanın başka bir hekimden sağlık hizmeti almamış olması ve hastaya yapılan işlemin olumlu sonuçlanması nedeniyle, Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır. Ayrıca kurul tarafından Poliklinik hizmeti veren sağlık çalışanlarının hasta yanında cep telefonu vb .meşgul olunmaması ve işlem esnasında daha dikkatli, özenli hareket edilmesi görüş öneri olarak sunulmuştur.

ESKİŞEHİR DEVLETHASTANESİ

17.10.2017

2017-59732

1.11.2017

59

Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, hasta ve hasta yakınlarının hastane kurallarına uyma yükümlülüğü bulunması gerekçesiyle, kurul tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.

ESKİŞEHİR DEVLETHASTANESİ

1.12.2017

2017-70302

18.12.2017

60

Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde hasta ve hasta yakınlarınca verilen bilgiler doğrultusunda görüşülmüş olup Hasta Hakları Kurulu tarafından 3/1 oy ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır. Sağlık çalışanları tarafından Hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmeti ve iletişimde bulunurken daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilmesinin yanında çalışanlara iletişim konusunda eğitim verilmesi Hasta Hakları Kurulu tarafından öneri olarak sunulmuştur.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 21.3.2017 207-17049 4.4.2018 61Başvuru Hasta Hakları Kurulu tarafından tıbbi hata olması nedeniyle hasta hakları yönünden değerlendirilmemiş olup,  kurul tarafından başvurunun ilgili kurumun başhekimliğine yönlendirme kararı alınmıştır.  Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş  Hasta Hakları Yönetmeliği  Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları  Madde-42/C  ı) bendi    “Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez” hükmü gereğince Hasta Hakları Kurulunda  değerlendirilmemiştir.
 ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 30.3.2018 2018-23286 26.4.2018 62       Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup hastanın hastaneye başvurusu sırasında alınan onam formunda sonuçların gönderilmesi için istenilen faks,email, kısmının hasta tarafından doldurulmadığı, hastanın  tetkik ve tedavisiyle ilgili bilgi almak üzere yetkili kişi kısmının boş bırakıldığı görüldüğünden Hasta Hakları Yönetmeliği 21.Madde (Mahremiyete Saygı Gösterilmesi) gereğince oy birliği ile “Hasta Hakkı  İhlali Yoktur “ kararı alınmıştır.                                                 
        Hasta Haklaru Kurulu tarafından  Kurumun   hastaların başvuruları sırasında imzalatılan Hasta Onam Formlarında iletişim kısımlarının okunup, anlaşılır bir şekilde belirtilmesinin sağlanması (örneğine-mail adresini verip vermeyeceğini belirtmesi) konusunda Hasta Hakları Kurulu tarafından öneride bulunulmuştur.
 ÖZEL ANADOLU HASTANESİ 24.04.2018   09.05.2018  2018-29833   -2018-33742  7.6.2018 63           Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda kurumun cevabi yazıları ve görgü tanıklarının ifadelerine istinaden  Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, Hasta Hakları Yönetmeliği  Madde 15 Bilgilendirmenin Kapsamı ve Madde 26 Rıza Formu başlıklı hükümleri gereğince 3/5 oy ile Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmıştır.
           Hasta Hakları Kurulu tarafından hastanede alınan Hasta Bilgilendirme Formlarının düzenlenmesi ve saklanması konusunda hassasiyet gösterilmesi hususunda ilgili kuruma öneride bulunulmuştur.
 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 5.6.2018 2018-40241 26.7.2018 64           Başvuru İlgili mevzuat ve il Sağlık Müdürlüğünden alınan görüş yazısında   ''Aile hekiminin çalışma saatleri dışında ev ziyareti yapma gibi bir zorunluluğu bulunmadığı,.bunun dışında gelişen acil olaylarda Müdülüğümüz 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçilebileceği, Aile hekimi tarafından verilen hizmetten memnun kalınmadığı durumlarda Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebileceği.'' belirtilmesi nedeniyle başvuru Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda  Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, Hasta Hakları Kurulu tarafından 3/5 oy  ile hasta hakkı ihlali Yoktur kararı alınmıştır.  Ayrıca Kurul  tarafından Hekime Kayıtlı özellikli hastaların ev ziyaretlerinin daha özenli, dikkatli , zamanında yapılması ve denetimlerinin de aynı oranda özenle yapılması konusunda görüş, öneri sunulmuştur.  
 ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ 13.6.2018 2018--41818 2.8.2018 65          Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 6.8.2018 2018--53909 9.8.2018 66         Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, hastanede tedaviyi uygulayabilecek ilgili branş hekiminin tek olması sebebiyle hastanın devredilebileceği hekimin bulunmaması, SGK ödeme mevzuatına göre başka bir kurumda tedavisine devam edilemeyeceği nedeniyle Hasta Hakları Yönetmeliği “Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı” hükmü gereğince oy birliği ile “Hasta Hakkı İhlali Vardır” kararı alınmıştır. .

      Kurul tarafından ilgili kuruma Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme mevzuatında bu olay gibi özel durumlarda ödemenin sağlanması için SGK ‘ya tavsiyede bulunabilir önerisinde bulunulmuştur.

 ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ 18.7.2018 2018--49277 9.8.2018 67          
Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde görüşülmüş olup, kurul tarafından 3/4 oy ile Hasta Hakları Yönetmeliğinin 21. Maddesi “Hasta Mahramiyetine Saygı Gösterilmesi” hükmü gereğince “Hasta Hakkı İhlali Vardır” kararı alınmıştır.
 
  ESKİŞEHİR ÖZEL ACIBADEM HASTANESİ 22.6.2018 2018--43193 6.9.2018 68  Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, hastanın ilgili hastaneden hizmet almasında aksaklık olmadığı tespit edildiğinden ve Hasta Hakları Yönetmeliğinde bahsedilen hasta haklarından ihlali gösteren bir kanıt olmadığından Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 
 MİHALLIÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 14.9.2018 2018--61694 2.10.2018 69 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kuruluşun ve personelin cevabi yazıları ve belgeleri doğrultusunda değerlendirilmiş olup, Hasta Hakları Yönetmeliği İkinci Bölüm Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Madde 6' da '' Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir''. Hükmünce; Söz   konusu kişinin eşi ve çocuğunun kurumdan sağlık hizmetini aldığı ve ilgili kişiye gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmış olması gerekçesiyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ 2.10.2018 2018-66250 6.11.2018 70    Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, ilgili hastanenin hizmet sunumu işleyişinde herhangi bir aksaklık görülmemesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının hastanın kan alma biriminde yaşamış olduğu rahatsızlığı nedeni ile acilde değerlendirme sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİRAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 20.09.2018 2018--6312120.11.2018 71 Hasta Hakları Kurul Kararına yapılan itiraz başvurusu, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden gelen bilirkişi katılımıyla görüşülmüş olup, hastanede tedaviyi uygulayabilecek ilgili branş hekimi olarak tek hekim olması sebebiyle hastanın devredilebileceği hekimin bulunmaması, SGK ödeme mevzuatına (SUT) kapsamına göre hastanın başka bir kurumda tedavisine devam edilemeyeceği nedeniyle Hasta Hakları Yönetmeliği “Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı” hükmü gereğince 4/5 oy ile “Hasta Hakkı İhlali Vardır” kararı alınmıştır. Kurul tarafından ilgili kuruma Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme mevzuatında bu olay gibi özel durumlarda ödemenin sağlanması için SGK ‘ya tavsiyede bulunabilir önerisinde bulunulmuştur.
  ESKİŞEHİR ÖZEL ANADOLU HASTANESİ  19.12.2018 2018--86497 25.12.2018 72 Başvurunuz, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, Kurumun normal çalışma prosedürü dışında farklı bir uygulamanın yapılmadığı anne ve bebeğin hastaneden sağlıklı olarak taburcu edildiği gerekçesiyle Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 14.11.2018 2018-76877 8.1.2019 73    Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, Hasta Hakları Yönetmeliği İkinci Bölüm Madde:6-Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma kapsamında değerlendirilerek oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
         Kurul tarafından kurumun ödeme ihlalleri yapılmaması yönünden tedbir alınması ve hastanın bilgilendirilmesi önerilebilir yönünde öneride bulunulmuştur.
 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 7.1.2019 2019-970 12.2.2019 74         Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde   Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanma Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve oy birliği ile hasta hakkının ihlal edilmediği Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır .
 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ 5.1.2019 2019-938 12.2.2019 75         Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup,   Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 6’da “Sağlık Hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir”   hükmü gereğince değerlendirilmiş ve 3/5 oy ile ile Hasta Hakkı İhlali Vardır Kararı alınmıştır
 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 10.1.2019 2019-2037 12.2.2019 76       Hasta Hakları  Kurulu arafından başvuranın hiçbir şekilde ilgili tarihte  söz konusu hastanenin ortopedi polikliniğine hastane başvurusunun olmaması ve konunun  hastane işleyişiyle ilgili olması sebebiyle Hasta Hakları Kurulu tarafından  hasta hakkı ihlali yönünden değerlendirilememiş  oy birliği ile başvurunun ilgili birim tarafından değerlendirilmek üzere yönlendirilmesi kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ANADOLU HASTANESİ 27.11.2018 2018-80184 7.3.2019 77 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ANADOLU HASTANESİ 21.2.2019 2019-14176 7.3.2019 78 
Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda  İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanma Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve oy çokluğu ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ 21.2.2019 2019-13973 14.3.2019 79 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Bilgilendirme ve Bilgi İsteme ile Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanma Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ 14.2.2019 2019-11911 14.3.2019 80 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanma Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.

 ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 7.3.2019 2019-18899 14.3.2019 81 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı ile Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanma Hakkı gereğince değerlendirilmiş ve 6/1oy ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 ESKİŞEHİR ÖZEL ACIBADEM HASTANESİ 15.4.2019 2019-29350 2.5.2019 82 Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda  Saygınlık Görme Hakkı   Hasta Hakları Yönetmeliği 39. Madde “Sağlık Hizmetlerinde görev alan bütün personel, hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır” hükmü gereğince    değerlendirilmiş ve 6/4 oy ile Hasta Hakkı İhlali Vardır  kararı alınmıştır.

 ESKİŞEHİR ÖZEL ACIBADEM HASTANESİ 8.5.2019 2019-36050 14.5.2019 83 15.04.2019 tarih ve 29350 sayılı dosyaya ilişkin Hasta hakları kurul kararına yapılan çalışan ve başvuran itirazları , Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi , belgeler ve itiraz başvuruları doğrultusunda tekrar değerlendirilmiş,Hasta Hakları Kurulu tarafından Saygınlık Görme Hakkı Hasta Hakları Yönetmeliği 39. Madde “Sağlık Hizmetlerinde görev alan bütün personel, hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır” hükmü gereğince 4/6 oy ile Hasta Hakkı İhlali Vardır kararı alınmıştır. Başvuranın itirazında bahsi geçen”Hekimin Hastayı Reddetmesi” konusu Hasta Hakları Kurulu Mevzuatı kapsamında bulunmadığından değerlendirilmemiştir.

 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 1.4.2019 2019-25520 22.5.2019 84 Başvuru  Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda İlgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda  Saygınlık Görme Hakkı   Hasta Hakları Yönetmeliği 39. Madde “Sağlık Hizmetlerinde görev alan bütün personel, hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır” hükmü gereğince    değerlendirilmiş ve 3/5 oy ile Hasta Hakkı İhlali Vardır  kararı alınmıştır.


 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 10.6.2019 2019-42349 25.6.2019 85 
01.04.2019  tarih ve 25520  sayılı dosyaya ilişkin Hasta hakları kurul kararına yapılan çalışan  itirazı, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ek bilgi  ve  belgeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmiş,Hasta Hakları Kurulu tarafından  3/5 oy ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur  kararı alınmıştır.

 ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24.12.2019 2019-94572 14.01.2020 86   Başvuru, Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda ilgili kurumdan alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda görüşülmüş olup, Hasta Hakları Kurulu tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur kararı alınmıştır.
 
 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 4.07.2020 2020-30329 6.08.2020 87 
Başvuru, ilgili kurumdan ve kişilerden alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği 42. Madde hükmü gereğince (Hizmetten Genel Olarak Faydalanma- Rıza Onam ) maddeleri çerçevesinde değerlendirilmiş, hastaya yapılan efor testi işlemi sırasında maske kullanımına ilişkin olarak Bakanlığımız COVID-19 Rehberi (Sağlık Kuruluşu, Personel ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Ekipmanlar ) ne göre hareket edildiğinden kurul tarafından oy birliği ile Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 
 ESKİŞEHİR ÖZEL (BATIKENT) ÜMİT HASTANESİ 12.08.2020 2020-35075 8.09.2020 88 Başvuru, ilgili kurumdan ve kişilerden alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında  değerlendirilmiş  olup kurul tarafından oy çokluğu ile   Hasta Hakkı İhlali Yoktur Kararı alınmıştır.
 
 ESKİŞEHİR ÖZEL ACIBADEM  HASTANESİ 3.03.2022 2022-13291 18.03.2022 89 
Başvuru 18.03.2022 tarihinde, ilgili kişiler ve kurumlardan gelen bilgi belge cevabi yazılar ve kamera kayıtları doğrultusunda Müdürlüğümüz Hasta Hakları Koordinatörlüğüne bağlı Hasta Hakları Kurulunda görüşülmüş olup Hasta Hakları Kurulu üyeleri tarafından Madde 6 Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma ve Madde 39 İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı hükümleri gereğince 4/7 oy çokluğu ile “Hasta Hakkı İhlali Vardır” kararı alınmıştır. Kurul kararına itiraz sonucu,  31.03.2022 tarihinde   kurul kurumun  itiraza sunmuş olduğu belgeler doğrultusunda   tekrar toplanmış olup aynı yönde (4/7 oy çokluğu ile “Hasta Hakkı İhlali Vardır”) kararı alınmıştır.