Dökümanlar
28 Mart 2024

FORM
SHB.SHİDDB.FR.01 İL DENETİM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI (1).pdf
SHB.SHİDDB.TT.01 AÇMA TUTANAĞI (1).pdf
SHB.SHİDDB.TT.02 KAPATMA TUTANAĞI (1).pdf
SHB.SHİDDB.TT.03 YEDİEMİN TUTANAĞI (1).pdf 
DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR
DİYALİZ ÜNİTE/ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL DENETİM FORMU
YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK FORMU
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ   DENETİM FORMU_(Ek-4)
 SAĞLIK KABİNLERİ AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ HK. GENELGE 1997-3
EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ
İNME BİRİMLERİ İNCELEME DEĞERLENDİRME VE DENETİM FORMU
OBEZİTE MERKEZLERİNİN AÇILMASI, TESCİL EDİLMESİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE EK-5 KAYITLARIN TUTULMASI VE SAKLAMA STANDARDI 
PALYATİF BAKıM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE EK-1
TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON İÇİN GÜVENLİ UYGULAMALAR 2010-44. MADDE ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMİŞ FORM
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ EK B5 ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMİŞ FORM
KALP MERKEZLERİ GENELGES
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
BAĞIMLILIK DANIŞMA, ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BAĞIMLILIK DANIŞMA, ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI (Ek-10 Denetim ve İdari Yaptırım Formu)
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI DENETİMİ
DENETİM SERBESTLİK
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ