Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Birim Sorumluları
23 Mayıs 2022

 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Dr. Burcu ER USLU
 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Halil SÖNMEZ
 Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi Uzm. Zühal BUYRUK
 SAKOM Birimi Ulaş ERSOY
 Sağlık Hizmetleri Birimi Işıl SOYSAL
 Kamu Sağlık Tesisleri Birimi Işıl SOYSAL
İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi Özlem UZUNKULAK
 Özel Hastaneler Birimi Özlem UZUNKULAK