Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumluları
23 Mayıs 2022

 Aile Hekimliği Birimi Uzm. Özer ÖNER
 Toplum Sağlığı/Göç Sağlığı Birimi Okan GÜLMEZ
 Aşı Programları/Bulaşıcı Hastalıklar/Tüberküloz/Fuhuşla Mücadele Birimi Uzm. Bio. Dr. Kazım KARTKAYA
 İzleme,Değerlendirme ve İstatistik Birimi Mustafa KAYA
 Çevre Sağlığı Birimi Ergin AKKAYA
 Çocuk,Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Dr. Umut AKTAŞ GÜNEREN
 Bulaşıcı Olmayan ve Kronik Durumlar/Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi/Ruh Sağlığı Dr. Fulya KURNAZ