Bilimsel Araştırma Destek Puanı Başvurusu
20 Şubat 2024

Bağlı sağlık tesislerimizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na resmi üst yazı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Çalışmalar “Bilimsel Araştırma Destek Puanı İnceleme Komisyonu” tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır. 


**Bilimsel Arastırma Destek Puanı Basvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
**Resmi Ust Yazı

**Başvuru Formları:

EK 1-Dilekçe Örneği

EK 2-Bilimsel Yayınların Bildirim Formu

EK 3-Atıf Alan Yayınların Bildirim Formu

EK 4-Bilimsel Calısmalar Destek Puanı Formu