Bilgi Güvenliği Politikalarımız
31 Ekim 2022

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Taahhüdü İçin Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Görevlendirme Oluru İçin Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İşe Başlama Formu için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İşten Ayrılma Formu için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Disk/Veri İmha Formu için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Olay Bildirim ve Müdahale Formu için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Tutanak Formu için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Yedekleme Kontrol Listesi İçin Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Yedekleme Planı için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Erişim Kontrol Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Uzaktan Erişim Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği İşe Başlama ve İşten Ayrılma Süreç Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Taşınabilir Ortam Yönetimi Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği İnternet ve E-posta Kullanım Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Sosyal Medya ve Sosyal Mühendislik Önleme Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Parola Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Kurum Veri Yedekleme Prosedürü için Tıklayınız
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Personel Gizlilik Sözleşmesi için Tıklayınız