ATAMA BİRİMİ
05 Ağustos 2022

FORM
 PHB.AB.FR.01 HİZMET PUANI İTİRAZ FORMU İNDİR
 PHB.AB.FR.02 ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU İNDİR
 PHB.AB.FR.03 PERSONEL BİLGİ FORMU İNDİR
 PHB.AB.FR.04 PERSONEL BAŞLAYIŞ AYRILIŞ FORMU İNDİR