SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ
25 Temmuz 2022

FORM
 DHB.SBSB.FR.01 TOPLANTI TUTANAK FORMUİNDİR
 DHB.SBSB.FR.02 OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMUİNDİR


LİSTE
 DHB.SBSB.LS.01 YEDEKLEME KONTROL LİSTESİİNDİR


PLAN
 DHB.SBSB.PL.01 YEDEKLEME PLANIİNDİR


 PROSEDÜR
 DHB.SBSB.PR.01 BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİ SAKLAMA ORTAMLARI YOK ETME PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.02 BİLGİ GÜVENLİĞİ ERİŞİM KONTROL PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.03 BİLGİ GÜVENLİĞİ İNTERNET VE E POSTA KULLANIM PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.04 BİLGİ GÜVENLİĞİ İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILMA SÜREÇ PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.05 BİLGİ GÜVENLİĞİ KURUM VERİ YEDEKLEME PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.06 BİLGİ GÜVENLİĞİ PAROLA PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.07 BİLGİ GÜVENLİĞİ TAŞINABİLİR ORTAM YÖNETİM PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.08 BİLGİ GÜVENLİĞİ UZAKTAN ERİŞİM PROSEDÜRÜ İNDİR
 DHB.SBSB.PR.09 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MÜHENDİSLİK ÖNLEME PROSEDÜRÜ İNDİR


YARDIMCI DOKÜMAN
 DHB.SBSB.YD.01 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIİNDİR